מחירון

מספר קטלוגי תאור החלק מחיר לצרכן
PGD981C דיסקית בלם CHRYSLER 151.00
ATD788M דיסקית בלם GM 206.00
PGD721QS דיסקית בלם SUBARU 206.00
PGD383M דיסקית בלם CHRYSLER 205.00
PGD844M דיסקית בלם GM 225.00
PGD1075C דיסקית בלם GM 254.00
PGD720M דיסקית בלם CHRYSLER 232.00
PGD1028C דיסקית בלם GM 245.00
580184 צלחת בלימה GM 460.00
56946PER צלחת בלימה GM 810.00
560-1073B חלקי הגוי CHRYSLER 56.00
545-1340 חלקי הגוי CHRYSLER 200.00
401-1838 חלקי הגוי CHRYSLER 302.00
500-1058 חלקי הגוי CHRYSLER 157.00
505-1117 חלקי הגוי CHRYSLER 252.00
OC282 מסנן VOLVO 173.00

Back  to G.B.I